ONSDAG 1 JUNI

PANEL 1: kl. 12.00 – 12.45
Lag & ordning
Kriminalitet, kampen mot det grova våldet, lag och ordning har länge legat i topp när människor listar de viktigaste samhällsproblemen. Samtliga partier är överens om att brottsligheten måste bekämpas, men hur ska det gå till? Hur ska samhället komma till rätta med brottsligheten? Vad krävs för att färre unga ska hamna i brott.

Deltagare:
Fredrik Lundh Sammeli (S),
Ordförande, Justitieutskottet
Johan Forssell (M), Rättspolitisk talesperson
Liban Warsame, Pappa i Järvaområdet som förlorat sin son
Diamant Salihu, Journalist & författare, SVT
Germay Woldu, Ordförande, Kriminellas revansch i samhället (Kris)
Ulrika Fjällborg, Moderator

PANEL 2: kl. 13.00 – 13.45
Psykisk ohälsa hos unga
Många barn och unga vuxna i Sverige mår dåligt. Psykisk ohälsa nämns både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som ett av våra största folkhälsoproblem. Den psykiska ohälsan ökar dessutom bland barn och unga ökar. Vad kan orsakerna vara och vilka grupper är mest utsatta? Spelar sociala medier i sammanhanget? Hur kan vi möta, förstå och stödja unga med psykisk ohälsa? Hur kan vi vända utvecklingen? Hur förmedlar vi framtidstro?

Deltagare:
Camilla Waltersson Grönvall (M),
Socialpolitisk talesperson
Acko Ankarberg Johansson (KD), Vårdpolitisk talesperson och socialutskottets ordförande
Magnus Loftsson, Forskningsledare och leg. Psykolog, Friends
Lidija Kolouh, Programansvarig Psykisk hälsa, Forte
Klas Bergling, Grundare & Director, Stiftelsen Tim Bergling Foundation
Ulrika Fjällborg, Moderator

PANEL 3: kl. 16.00 – 16.45
Ett stärkare civilsamhälle
Idéburna organisationer har historiskt sett spelat en avgörande roll i att utveckla vår välfärd och demokrati, och gör det än idag. Men förutsättningarna för civilsamhället är olika beroende på vilka som driver, bostadsort och bakgrund. Där behovet är störst såsom bland utomeuropeiskt födda och i socioekonomiskt svaga områden upplevs stödet från kommun, region och statliga stödet som lägst. Hur ska vi skapa ett stärkare civilsamhälle? Hur ska resurser fördelas på bästa sätt?

Deltagare:
Jeanette Gustafsdotter (S),
Kulturminister
Amanda Lind (mp), Kulturpolitisk talesperson
Fardosa Omar, Verksamhetsledare, Rinkeby Folkets Hus
Marlen Eskander, Grundare/Verksamhetschef, Läsfrämjarinstitutet
Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset
Ulrika Fjällborg, Moderator

PANEL 4: kl. 17.00 – 17.45
Friskolor eller kommunala –hur skapas en jämlik skola
Vi ser allt större klyftor och skillnader mellan olika skolor. Elever får olika förutsättningar beroende på vilken skola de går i, föräldrarnas utbildningsbakgrund och inkomster, något som kan påverka hela livet. Vem är vinnare och förlorare i det svenska skolsystemet? Hur får vi den svenska skolan att bli jämlik? Hur skapas integration och olikhetsmöte i våra skolor? Skapar friskolor eller kommunala skolor olika förutsättningar?

Deltagare:
Daniel Riazat (V),
Skolpolitiska talesperson
Fredrik Malm (L), Skolpolitisk talesperson
Ulla Hamilton, VD, Friskolornas riksförbund
Robin Smith, Ledamot, Lärarnas Riksförbund
Robert Staby, Tillförordnad rektor, Rinkebyskolan
Ulrika Fjällborg, Moderator

TORSDAG 2 JUNI

PANEL 1: 12.00 – 12.45
En hållbar och medmänsklig migration?
Krig i Europa och miljontals ukrainska flyktingar söker skydd. Det beräknas komma flera människor till Sverige än flyktingkrisen 2015. Hur ska Sverige få en hållbar och medmänsklig migration? Hur ska vi skapa en fungerade integration?

Deltagare:
Anders Ygeman (S),
Integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor
Robert Hannah (L), Migrations- och integrationspolitisk talesperson
Alexandra Segenstedt, Senior rådgivare i migrationsfrågor, Röda Korset
Åsa Evrensel, Expert inom processområde asyl, Migrationsverket
Margit Silberstein, Moderator

PANEL 2: kl. 13.00 – 13.45
Den gröna energin – dröm eller verklighet?
Energikris! Klimatkris! Frågan har varit i fokus under hela hösten och vintern men den har nu fått ytterligare en dimension i och med Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt ökar efterfrågan från näringslivet om den gröna omställningen, men vad har politiken för lösningar? Vad behöver näringslivet och svenska hushållen?

Deltagare:
Lorentz Tovatt (MP),
Klimatpolitisk talesperson
Rickard Nordin (C), Klimat- och energipolitisk talesperson
Andreas Hatzigeorgiou, VD, Stockholms Handelskammare
Åsa Pettersson, VD, Energiföretagen
Douglas Malm Rath, Aktivist, Fridays For Future
Margit Silberstein, Moderator

PANEL 3: 16.00 – 16.45
Om kriget kommer – NATO eller alliansfrihet?
Kriget i Ukraina har väckt frågan om Sveriges Nato-medlemskap. Bara var tredje svensk ville att Sverige skulle gå med i den militära organisationen Nato i juli 2007, men den siffran har ökat senaste tiden. Detta kan ses som ett tecken på en ökad oro för det nya geopolitiska landskapet i världen. Har Sveriges alliansfrihet spelat ut sin roll? Hur ser säkerhetsläget ut, och hur skulle Sverige påverkas av ett medlemskap i Nato? Är det en fråga som lämpar sig för folkomröstning? Hur ska Sverige säkras mot en förändrad omvärld?

Deltagare:
Hanna Gunnarsson (V),
Försvarspolitisk talesperson
Mikael Oscarsson (KD), Försvars- och utrikespolitisk talesperson
Jonas Alberoth, Stf. Generaldirektör, Folke Bernadotteakademin
Gabriella Irsten, Ansvarig för frågor om hållbar fred och säkerhet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Helena Blomquist, Moderator

PANEL 4: 17.00 – 17.45
Tudelningen på arbetsmarknaden – hur ska vi minska gapet mellan utrikes och inrikes födda?
Krisen som följt i spåren av spridningen av coronaviruset har drabbat stora delar av ekonomin och arbetsmarknaden på olika sätt. Branscher som hotell och restaurang, detaljhandeln, resebranschen och bemanningsbranschen har drabbats extra hårt. Dessa är också branscher som sysselsätter många unga och utrikes födda, vilket har bidragit till att arbetslösheten ökat särskilt i dessa grupper. Cirka 22 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige har utländsk bakgrund, det vill säga är antingen födda utomlands eller har någon förälder som är född utomlands. Utrikes födda har fler tillfälliga jobb, deltidsjobb och okvalificerade jobb än de som är födda i Sverige. Skillnaden är störst för dem som kommer från Afrika, Asien och Latinamerika och minst för dem som kommer från ett annat nordiskt land. Unga och utrikes födda är också överrepresenterade bland visstidsanställda, som är en grupp som fick lämna sina anställningar tidigt under krisen. Hur ska gapet minskas mellan utrikes födda och inrikes födda?

Deltagare:

Gulan Avci (L), Skattepolitisk talesperson
Martin Ådahl (C), Ekonomisk-politisk talesperson
Maria Mindhammar, Generaldirektör, Arbetsförmedlingen
Henrik Dahlin, VD, MTR Nordic AB
Sofia Götmar-Blomstedt, VD, PwC
Helena Blomquist, Moderator

FREDAG 3 JUNI

PANEL 1: kl. 12.00 – 12.45
Två år av pandemi – vad har vi lärt och hur ska nästa pandemi förebyggas
Coronapandemin är den allvarligaste fredstida krisen sedan 1930-talets depression och 1910-talets spanska sjukan. Pandemin har orsakat stort mänskligt lidande och medfört mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. Pandemin och dess effekter har drabbat olika hårt beroende ålder, bakgrund, bostadsort, utbildning och yrke. Vad har vi lärt oss och hur ska nästa pandemi förebyggas?

Deltagare:
Karin Tegmark Wisell,
Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten
Göran Stiernstedt, Statlig vårdutredare och ledamot i Coronakommissionen
Emma Frans, Doktor i medicinsk epidemiologi, Karolinska institutet
Richard Bergström, Regeringens vaccinsamordnare, Regeringskansliet
Magnus Thyberg, Vaccinsamordnare, Region Stockholm
Fatima Mohamed, Projektledare för hälsoinformatörerna, Transkulturellt Centrum
Alexandra Pascalidou, Moderator

PANEL 2: kl. 13.00 – 13.45
Mediebilden av förorten – vilket ansvar har journalisterna?
Mediabevakning av landets förorter refereras ofta till problem såsom fattigdom, kriminalitet, integrationsproblem och social problematik. Hur påverkar mediebilden människor som bor där och sammanhållningen i Sverige? Vilket ansvar har journalisterna för att bredda perspektiven?

Deltagare:
Ellen Tejle,
Vd, mediehuset Fanzingo
Martin Schori, Biträdande redaktionschef & stf ansvarig utgivare, Aftonbladet
Karin Olsson, Biträdande chefredaktör, Expressen
Kerstin Gustafsson Figueroa, Grundare & journalist, Nyhetsbyrån Järva
Alexandra Pascalidou, Moderator

PANEL 3: kl. 16.00 – 16.45
En intervju med den nya ambassadören till Sverige
Vem är den nya ambassadören? Hur viktig är det att upprätthålla och stärka den transatlantiska länken? Hur påverkas Sverige och USA:s relation av kriget i Europa? Vilka prioriteringar har den amerikanska ambassadören i Sverige?

Erik D. Ramanathan, U.S. Ambassador to the Kingdom of Sweden
Alexandra Pascalidou, Moderator

PANEL 4: kl. 17.00 – 17.45
Socialtjänsten – första linjen och fungerar det?
Den senaste tiden har lögner och rykten om svenska myndigheter fått stor spridning i bland annat arabiskspråkiga sociala kanaler och medier utomlands. Bland annat har desinformation om att socialtjänsten kidnappar muslimska barn spridits. I centrum för ryktesspridningen står lagen om vård av unga, LVU, som påstås vara missbrukad av myndigheterna. Hur ska vi bemöta desinformationen och hur kan socialtjänsten stärkas och vinna förtroende bland medborgarna?

Deltagare:
Olivia Wigzell,
Generaldirektör, Socialstyrelsen
Amir Rostami, Docent i kriminologi, Högskolan i Gävle & Institutet för Framtidsstudier
Asha Ismail, Vice ordförande, Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS)
Alexandra Pascalidou, Moderator

LÖRDAG 4 JUNI

PANEL 1: kl. 12.00 – 12.45
Mångfald och inkludering – fina ord eller verklighet?
Att personer med olika etniska bakgrunder möts på arbetsplatsen är en viktig faktor för en välfungerande integration. Mångfald bland medarbetarna är dessutom lönsamt för företagen. Många arbetsgivare (offentliga likt privata) har handlingsplan mot diskriminering. Men hur många kämpar för och har handlingsplaner för mångfald och inkludering? På senare tid har frågat uppmärksamts men är det bara fina ord eller är mångfald och inkludering en verklighet på svenska arbetsplatser? Hur ska vi skapa en arbetsmarknad som tar vara på alla människor oavsett bakgrund eller funktionsvariation?

Deltagare:
Thomas Ekman,
VD, Dustin Group
Felicia Reuterswärd, Hållbarhetsansvarig, H&M Sverige
Linda Myhrman, VMV Manager, MTR Nordic Group
Per Hammar, Näringspolitisk expert kompetensförsörjning, Almega
Sofia Kacim, Moderator

PANEL 2: kl. 13.00 – 13.45
Desinformation och sociala medier – hur ska medborgarna rustas upp?
Vad är sant och vad är falskt i sociala medier? Desinformationen flödar, och riskerar att skymma sanningen. Kriget i Ukraina och den stundande valrörelsen ökar risken för mer desinformation. Vad kan sociala medier aktörer göra? Vad kan vi medborgare göra? Hur ska medborgarna och särskilt unga få verktyg för att trygga vår demokrati?

Deltagare:
Janne Elvelid,
Head of Policy, Meta – Sweden and Finland
Mattias Svahn, Forskingschef på eGovlab, Stockholm Universitet
Åsa Larsson, Journalist, Källkritikbyrån
Magnus Hjort, Avdelningschef, Myndigheten för psykologiskt försvar
Sofia Kacim, Moderator

PANEL 3: kl. 16.00 – 16.45
Bostad för alla: Vem har råd att hyra eller köpa?
Bostadsproblemen är stort i Sverige men drabbar olika grupper på olika sätt utifrån ekonomi, föräldrar, ålder, utbildning och etniska bakgrund. Höga trösklar in till bostads- och hyresrättsmarknaden gör att många unga vuxna lever med osäkra och dyra andrahandskontrakt eller inte kan flytta ut. Hur ska vi skapa en fungerade bostadsmarknad för alla? Och hur skapar vi trygga, klimatvänliga och attraktiva bostad-och stadsmiljöer att leva i?

Deltagare:
Nils Styf,
VD, Hemsö
Arturo Arques, Privatekonom på Swedbank och Sparbankerna
Peter Svensson, VD, Einar Mattsson Projekt AB
Daniel S Mattsson, Regionchef, Victoriahem
Johan Thomsson, VD, Kista Limitless
Marie Linder, Förbundsordförande, Hyresgästföreningen
Gustav Fridolin, Moderator

PANEL 4: kl. 17.00 – 17.45
Ungdomsförbunden i debatt om sjukvård och segregation
Att lyfta ungas perspektiv i frågor som de tycker är viktiga inför valet är viktigt. Därför har Demokratiambassadörerna i projektet Vem bryr sig? bjudit in ordföranden och representanter från samtliga politiska ungdomsförbund till en debatt i tema sjukvård och segregation. Ungdomsförbunden kommer att få svara på frågor som ungdomar i Järva har skrivit in.

Deltagare:
Lisa Nåbo,
Förbundsordförande, Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)
Adam Simonsson, Vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet (LUF)
Carl Nordblom, Distriktsordförande i Stockholm, Moderata Ungdomsförbundet (MUF)
Albin Schlegel Åberg, Distriktsordförande i Stockholm, Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF)
Emil Eneblad, Vice förbundsordförande, Ungsvenskarna (SDU)
Alexis Aguirre, Distriktsordförande, Ung Vänster
Cristopher Oscarsson, Ombudsman KDU Stockholm, Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU)
Hedda Johansson, Språkrör, Grön Ungdom
Moderator: Sheyma Isse

SÖNDAG 5 JUNI

PANEL 1: kl. 12.00 – 12.45
En värdig pension – hur ska låginkomsttagare tryggas?
Partierna tävlar om att få pensionernas röster. Pensionen skiljer sig markant mellan låginkomsttagare och människor med högre lön. Många som har låga pensioner är kvinnor och utomeuropeiskt födda personer som oftast haft låga löner eller inte haft arbete länge (ankomst år/ålder). Hur skapar vi en värdig pension för alla och särskilt för kvinnor och utomeuropeiskt födda?

Deltagare:
Ida Gabrielsson (V),
Riksdagsledamoten och vice partiordförande
TBD: partiföreträdare tillkommer
Daniel Barr, Generaldirektör, Pensionsmyndigheten
Willy Silberstein, Moderator

PANEL 2: kl. 13.00 – 13.45
Hur ska valdeltagande öka i socioekonomiskt utsatta områden och grupper?
Målen för integrationspolitiken är lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, en samhällsgemenskap med mångfalden som grund och en samhällsutveckling som präglas av ömsesidig respekt och inkludering. En viktig aspekt för att uppnå målen är att värna om grundläggande demokratiska värden. Valdeltagandet är kärnan i den svenska demokratin och det är därför oroande att valdeltagande varierar så stort mellan olika grupper, särskilt bland utländska medborgare inte röstar. Vad beror dessa skillnader på? Hur ser valdeltagande ut bland stora invandrargrupper och deras barn som är födda i Sverige? Och ska vi öka valdeltagande i det stundande valet 11 september?

Deltagare:
Fayez Chahrstan,
Ordförande, Syriska Riksförbundet
Hamdi Ahmed,
Förbundsordförande, Somaliska riksförbundet i Sverige (SRFS)
Elsa Abraham, Ledamot, Eritreanska Riksförbundet i Sverige
Willy Silberstein, Moderator

PANEL 3: kl. 16.00 – 16.45
Småföretagarnas framtid i förorter och landsbygden
Småföretagare, det vill säga mikroföretag med 1–9 anställda, är mest förekommande i Sverige och särskilt viktiga för att hålla centrum vid liv på förorter och landsbygden. Men småföretagarna står inför stora utmaningar. Kriminalitet, byråkrati och svårigheter att växa. I landsbygden är kundkretsen liten och avståndet stora. I förorter har kundkretsen lågköpkraft. Vilka som driver företagen skiljer sig också. Studier visar att Sverige har bland de lägsta nivåerna av kvinnors företagande i hela Europa. Det går inte riktigt ihop med att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen. Hur ska vi stärka eget företagande och småföretagarnas framtid?

Deltagare:
Günther Mårder,
VD, Företagarna
Girmay Bayire, Ordförande, Husby företagsförening
Caroline Szyber, Vice ordförande, Småföretagarnas Riksförbund
Sahra Barkhadle, VD, Hawo-Tako
Willy Silberstein, Moderator