HUVUDSCEN – TORSDAG
Torsdag 2 juni        TidPanel
Skolkör: Körcentrum Ung 11.00 - 11.2080-100 barn i åk 4 och 6 från Askebyskolan i Rinkeby och Adolf Fredriks musikklasser på Norrmalm
Panel 112.00 - 12.45En hållbar och medmänsklig migration?
Panel 213.00 - 13.45Den gröna energin - dröm eller verklighet?
Artist14.00 - 14.30Saru
Partiledartal15.00 - 16.00Annie Lööf (C)
Panel 316.00 - 16.45Om kriget kommer - NATO eller alliansfrihet?
Panel 417.00 - 17.45Tudelningen på Arbetsmarknaden - hur minskar vi gapet mellan utrikes och inrikes födda?
Artist18.00 - 18.30Mohela
Partiledartal19.00 - 20.00Ulf Kristersson (M)